Cześć, drogi przyjacielu!

Witamy serdecznie na stronie naszej Fundacji Miłosierdzia Maryi!

Wspólnie pracujemy nad tym, aby tworzyć świat, w którym miłość, zrozumienie i solidarność są ważniejsze niż podziały i egoizm.

Pomóż wspólnie tworzyć lepszy świat - wpłać na Fundację Miłosierdzia Maryi już dziś!

Dzięki wspaniałomyślności ludzi, którzy wpłacają na Fundację Miłosierdzia Maryi, możliwe jest finansowanie szeregu projektów i inicjatyw, które mają na celu poprawienie życia wielu ludzi.

pexels-pixabay-65922
O NAS

Serce pełne miłości, ręce gotowe do pomocy!

Misja Fundacji Miłosierdzia Maryi to niesienie miłości i wsparcia osobom potrzebującym, promowanie wartości katolickich oraz duchowego rozwoju społeczności. Dążymy do tworzenia silnych więzi opartych na chrześcijańskiej empatii i wzajemnym zrozumieniu, przyczyniając się do przemiany życia wielu ludzi. Angażujemy się aktywnie w budowanie świata, w którym każdy człowiek jest otoczony troską i miłosierdziem.

NASZ CEL

Miłość, która zmienia życie.

Fundacja Miłosierdzia Maryi ma na celu niesienie miłości i wsparcia potrzebującym, wprowadzając pozytywną zmianę w ich życiu. Działając z sercem i duchem współczucia, pragniemy przekazywać wartości chrześcijańskie, pomagając jednocześnie w rozwoju duchowym, materialnym i społecznym każdej napotkanej osoby.

pexels-brett-sayles-1343325
Pomoc materialna i społeczna

Wspieramy osoby potrzebujące, oferując wsparcie finansowe, żywność, odzież oraz usługi opiekuńcze, aby poprawić jakość ich życia i umożliwić godne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Edukacja i formacja duchowa

Organizujemy warsztaty, rekolekcje oraz spotkania formacyjne, aby rozwijać duchowość uczestników, umacniać ich wiarę i wspierać ich na drodze do głębszej relacji z Bogiem.

Wspólnotowość i budowanie więzi

Stawiamy na tworzenie silnych, autentycznych relacji między ludźmi, wzmacniając poczucie przynależności do wspólnoty i motywując do aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła i społeczeństwa.

Wspólnie twórzmy fale dobroci!

Fundacja Miłosierdzia Maryi
ul. Ulica 13
50-000
Wrocław

+48 123 456 789

kontakt@milosierdzie.org.pl